ADAY DENETÇİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN EK DUYURU

ADAY DENETÇİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN EK DUYURU

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Aday Denetçi Başvuru ilanı herhangi bir alanda (Gıda, çevre, yapı malzemeleri vb..) teknik uzman olarak görevlendirme amacıyla açılmamıştır. Laboratuvarlarda kalite yönetim sistemi alanında tecrübesi ve bilgisi olan adayların başvurması beklenmektedir. Herhangi bir spesifik uzmanlık alanı için (Gıda, çevre, yapı malzemeleri vb..) başvuru yapmak isteyen adayların açılacak olan diğer ilanları takip etmesi gerekmektedir.

 

TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı için Aday Denetçi Başvuruları

Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere uzman kişilerden oluşan Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan kişileri de içermektedir.  Akreditasyon başvurularının artışına paralel olarak Laboratuvar Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Faaliyetleri alanında aday denetçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, ilk defa Aday Denetçi başvurusu yapacaklar, daha önce başvuru yapmış fakat atanmamış olan adaylar için yapılacak işlemler ve gerekli açıklamalar aşağıda belirtilmektedir.

1.    İlk Defa Aday Denetçi Başvurusunda Bulunanlar


Kurumumuza Aday denetçi olarak ilk defa başvuruda bulunmak isteyenlerin ekte verilen formlar (Ek-1 ve Ek-2)  ile ön başvuru yapmaları gerekmektedir.


Başvuru sahipleri bu ilanda 3. Bölümde belirtilen asgari kabul kriterlerini sağlamalıdır. Asgari kabul kriterlerini sağlamayan ön başvurular kabul edilemeyecektir. Asgari kabul kriterlerini sağlayan ön başvuru sahipleri, e-posta yolu ile kendilerine yapılacak e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı giriş ve yönlendirme bilgilerini kullanarak konu ile ilgili kendilerinden istenen detaylı bilgi ve belgeleri sağlayacaktır. Başvuru sahibi, TÜRKAK talep ettiği takdirde, e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı’na yüklediği sertifika, diploma ve diğer belgelerin asıllarını Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.


Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu için ilk defa başvuruda bulunacak kişilerin Ek-1 ve Ek-2’de verilen Denetçi/Teknik Uzman Ön Başvuru Formu ve Başvuruda İstenen Bilgiler Formu’nu doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 09.07.2018 - 23.07.2018 tarihleri arasında öncelikle e-posta ile adaydenetcibasvuru1@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Ön başvurusu kabul edildiği bildirilen adaylar kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta ile Kuruma ulaştıracaklardır.  

2.    Daha Önceden TÜRKAK Denetçi/Teknik Uzman Havuzuna Başvurusu Alınmış Ancak Atanmamış Olanlar


Kurumumuza Denetçi veya Teknik Uzman olarak daha önce başvuruda bulunmuş ve kendilerine e-TÜRKAK Kurumsal Hizmet Portalı üzerinden kullanıcı adı ve şifre verilmiş ancak Denetçi/Teknik Uzman Havuzuna atanmamış kişilerin, Ek-1 ve Ek-2’deki formları doldurup imzalayarak taranmış dosyaları 09.07.2018 - 23.07.2018 tarihleri arasında öncelikle e-posta ile adaydenetcibasvuru2@turkak.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu ilanda 3. Bölümde belirtilen başvuru şartlarını karşıladığı tespit edilen adaylar kendilerine gönderilecek e-postada belirtilecek tarihe kadar söz konusu başvuru formlarının asıllarını elden ya da posta ile Kuruma ulaştıracaklardır.

3.    Başvuru Şartları 


Kurumumuza, Aday Denetçi Başvurusu yapacak kişilerin başvuruları için aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeler yapılacaktır.
Ön inceleme ve değerlendirmelerden başarılı olarak geçen başvuru sahiplerine nihai değerlendirme için mülâkatlar yapılacaktır.


Ön Başvuru Kabul Kriterleri


a.    
Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Teknik Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin teknik bölümleri, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik ve diğer teknik alanlarda en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak;
b.    En az 6 (altı) yıllık mesleki deneyim sahibi olmak;
Bu deneyimin en az 4 (dört) yılı TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar kalite yönetimi, kalite güvence veya kalite sistemi oluşturma, sistemde yer alma veya sistemin denetiminde bulunarak edinilmiş olmalıdır. Aday, mesleki deneyim çerçevesinde en az 2 (iki) yıl laboratuvar deney/kalibrasyon faaliyetlerinde görev almış olmalı ve ölçüm belirsizliği ile validasyon hesaplamalarını yapmış olmalıdır.
c.    ISO 9001 standardı hakkında bilgi sahibi olmak;
d.    TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO 15189, TS EN ISO/ IEC 17043, ISO 17034 standartlarından birisinin veya birkaçının eğitimini almış olmak (Değerlendirme, başvuruya konu olan standart için gerçekleştirilir.);
e.    TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO 15189, TS EN ISO/ IEC 17043 veya ISO 17034 standartlarından biri/birkaçı için İç tetkik eğitimi veya tecrübesine sahip olmak (Değerlendirme, başvuruya konu olan standart için gerçekleştirilir.).

Türk Akreditasyon Kurumu tabi olduğu gizlilik ve güvenlik talimatı uyarınca kişisel bilgilerinizi muhafaza edecektir. Bu bilgiler sadece Avrupa Akreditasyon Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde üçüncü taraflara açık olabilecektir.
 

Ekler İçin Tıklayınız..rar Yayınlanma Tarihi:09.07.2018