Sistem Akreditasyon Başkanlığı denetçi havuzunda aday denetçi ve teknik uzman olarak yer alan kişiler arasından seçilen adaylara, 23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında ISO/IEC 17021-1 Denetçi Eğitimi v...
Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri Dr. H. İbrahim ÇETİN, 7 Ağustos 2018 tarih ve 30502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile Sayın Cumhurbaşkanlığı Makamınca, Sanayi ve Teknoloji Bak...
Türk Akreditasyon Kurumu Sistem Akreditasyon Başkanlığı Sektörel Bilgilendirme Toplantısı 04 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 858
Kalibrasyon Laboratuvarı: 128
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 225
Ürün Belg. Kuruluşları: 61
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 87
Personel Belg. Kuruluşları: 208
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 6