Türk Akreditasyon Kurumu “Personel Akreditasyon Başkanlığı Denetçi/Teknik Uzman Deneyim Paylaşımı Toplantısı” 15 – 16 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir.
Sayın Baş Denetçi / Denetçi / Teknik Uzmanlar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) olarak sizlerle olan çalışmalarımıza ve işbirliğimize her zaman önem vermekteyiz. Özellikle sizlerle birlikte sunmuş o...
Ülkemizin, Avrupa Birliği ile ilişkileri kapsamında günümüz gelişmeleri baz alan Avrupa Birliği’nin (AB) kurumsal dönüşümü ile güncel veri ve bilgileri, ülkemizin üyelik sürecinde attığı adımları ve A...