TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında 22 kişiden oluşan “TÜRKAK Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” nin katılımıyla “2017-2021 TÜRKAK Stratejik Plan Amaç Hedef ...
İkinci dönem eğitim programımız kurumumuz web sayfasında yayınlanmıştır.
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2017-2021 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında TÜRKAK paydaş kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcilerinden oluşan ya...
Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/ANKARA Tel: (0312) 410 82 00 Faks: (0312) 410 83 00