TEYİT BELGESİ ALMAK İÇİN TÜRKAK’A BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE
Detaylı bilgi için tıklayınız…

Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu toplantısı 17 Ekim 2017 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirildi.
Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 34. Muayene Komitesi (IC) LETONYA, Riga’da 14-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Kurumumuz, Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması kapsamında faaliyet gösterecek Doğrulayıcı Kuruluşların akreditasyonu süreçlerinde görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında ve be...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 795
Kalibrasyon Laboratuvarı: 120
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 196
Ürün Belg. Kuruluşları: 60
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 85
Personel Belg. Kuruluşları: 146
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 0
Ziyaretçi Sayısı
1552576