Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Tarafından MLA Kapsamının Genişletilmesi Amacıyla Yapılan Eş Değerlendirme Denetimi Tamamlandı
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, 04.01.2019 tarihli “TÜRKAK E-imza Aktivasyonu Başlıyor” haber içeriği ve beraberinde paylaşılan E-imza Kurulum Kılavuzu ile...
Değerli Uygunluk Değerlendirme Kuruluş Temsilcileri /Denetim Ekibi Üyeleri, Kamusal ve ticari iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmaya başlanması ile birlikte, TÜRKAK ilk akreditasyon başvurul...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 886
Kalibrasyon Laboratuvarı: 133
Tıbbi Laboratuvar: 29
Muayene Kuruluşları: 242
Ürün Belg. Kuruluşları: 68
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 87
Personel Belg. Kuruluşları: 225
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 10
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 13