Değerli TÜRKAK LAB Denetim Ekibi Üyeleri, 13-15.09.2017 tarihleri arasında İstanbul’da, 20-22.09.2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan TÜRKAK Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Denetçi...
TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı 24-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’ da gerçekleştirilmiştir.
Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2002 yılından bu yana tam üyesi konumunda bulunduğu Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ortaklaşa girişimleri so...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 786
Kalibrasyon Laboratuvarı: 119
Tıbbi Laboratuvar: 23
Muayene Kuruluşları: 183
Ürün Belg. Kuruluşları: 59
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 84
Personel Belg. Kuruluşları: 118
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 7
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Ziyaretçi Sayısı
1511148