TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuç Duyurusu

Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Değerli Kuruluş Temsilcileri, Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığınca, TÜRKAK dokümantasyonu ve akreditasyon süreçlerinde son 2 sene içerisinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi vermek,...
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Denetçi ve Teknik Uzman Havuzu bulunmaktadır. Denetçi ve Teknik Uzman havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve f...
ISO 17034 Referans Malzeme Üretici Yetkinliği için İdari Şartlar ve Teknik Gereklilikler Bilgilendirme Toplantısı, 25-26 Ekim 2017 Tarihlerinde Ankara’da Akredite kuruluşlardan gelen temsilcilerin kat...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 811
Kalibrasyon Laboratuvarı: 122
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 206
Ürün Belg. Kuruluşları: 62
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 87
Personel Belg. Kuruluşları: 159
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 0
Ziyaretçi Sayısı
1625775