Laboratuvar - İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik uzman başvuruları 29.03.2017 – 17.04.2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Laboratuvar- Çevresel Numuneler, Hava, Su, Toprak ve Atıklar deneyleri uzmanlık alanları için denetçi / teknik uzman başvuruları 29.03.2017 – 17.04.2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.
Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) Muayene Komitesi (IC) ve Belgelendirme Komitesi (CC) toplantıları, TÜRKAK’ın ev sahipliğinde 14–16 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Her yıl değiş...