Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Nisan ayı toplantısı, 20 Nisan 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet YÜCEL’in başkanlığında, Adana Sanayi Odasında gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuzda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Bilirkişi Havuzu bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve faaliyet konularında uzman ki...
Kurumumuzun da iki temsilci ile katıldığı Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA) 35. Muayene Komitesi (IC) İNGİLTERE, Windsor’da 42 Ulusal Akreditasyon Kurumu ve EUROLAB’ın temsilcilerinden oluşan 55 kat...
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 829
Kalibrasyon Laboratuvarı: 128
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 219
Ürün Belg. Kuruluşları: 62
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 89
Personel Belg. Kuruluşları: 189
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 0