Türk Akreditasyon Kurumu’nun tam üyesi olduğu Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından ortaklaşa girişim sonucunda her yıl farklı temal...
Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’nin ortak girişimleri sonucunda her yıl 9 Haziran günü tüm dünyada farklı temalarla “Dünya Akreditasyon G...
TÜBİTAK UME tarafından ülke genelinde laboratuvarlar arası karşılaştırma organize edilmesine karar verilmiştir.
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 838
Kalibrasyon Laboratuvarı: 127
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 220
Ürün Belg. Kuruluşları: 61
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 88
Personel Belg. Kuruluşları: 199
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 2