İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU (Good Laboratory Practice-GLP) Başvuruları

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) - Good Laboratory Practice (GLP), klinik çalışmalar dışındaki sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlanması, yapılması, izlenmesi, kaydedilmesi, arşivlenmesi ve rapor edilmesi şartlarını ve yönetim usullerini içeren bir kalite güvence sistemidir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 4457 Sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda ve 27516 sayılı 9 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi hakkında yönetmelikte belirtildiği üzere Ulusal İzleme Mercii olarak yasal sorumluluğa sahiptir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı’na dahil olmak isteyen test birimleri OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri’ne göre TÜRKAK tarafından denetlenir ve İLU Uygunluk Beyanı verilir.

İyi Laboratuvar Uygulamaları ile ilgili TURKAK İLU Broşürü


BAŞVURU DÖKÜMANLARI

Doküman No. Adı Dosya
F901-001 OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Başvuru Formu F901-001
F901-002 İyi Laboratuvar Uygulamaları Başvuruda İstenen Belgeler Formu F901-002
F901-014 İyi Laboratuvar Uygulamaları Kuruluş Yetkilisi Bildirim Formu F901-014
F901-007 OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları Kontrol Formu F901-007
P901 İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı P901