Hizmet Ücretleri

Akreditasyon bedelini oluşturan kalemler TÜRKAK'ın verdiği akreditasyon hizmetlerinin çeşitli safhalarında yapılan sözleşmeler kapsamında tahakkuk ettirilir. Toplam akreditasyon bedeli, talep edilen kapsama göre oluşturulan denetim ekibi ve akreditasyon işlemi sırasında oluşan maliyetler göz önüne alınarak belirlenir.

TÜRKAK tarafından verilen bütün hizmetlerle ilgili uygulanan ücretler yasal vergi oranları eklenmemiş ücretlerdir. Bu ücretlere yasal vergi oranları eklenmelidir.

Akreditasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen kalemlerden oluşur;

 - Başvuru ve Dosya Kayıt Ücreti

- İdari Hizmet Bedeli

- Denetim Ücreti

- Akreditasyon Kullanım Ücreti

- Belge Ücreti

- Denetçi Giderleri

Hizmet ücretleri için R10-02 Hizmet Ücretleri rehberine tıklayınız.