TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazananlar ve Sınav Takvimi Duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

TÜRKAK Sistem Akreditasyon Başkanlığı Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantısı 29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuz Türk Akreditasyon Kurumu’nda, akreditasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere “Bilirkişi Havuzu” bulunmaktadır. Bilirkişi havuzu, Kurum personelinin yanı sıra Kurum personeli olmayan ve ...
Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu toplantısı 17 Ekim 2017 tarihinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde gerçekleştirildi.
Akredite Kuruluşlar
Deney Laboratuvarı: 805
Kalibrasyon Laboratuvarı: 121
Tıbbi Laboratuvar: 25
Muayene Kuruluşları: 201
Ürün Belg. Kuruluşları: 61
Yön. Sistemi Belg. Kuruluşları: 86
Personel Belg. Kuruluşları: 149
Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları: 8
Referans Malzeme Üreticileri: 1
İyi Laboratuvar Uygulamaları: 0
Sera Gazları Doğrulama Kuruluşları: 0
Ziyaretçi Sayısı
1590150